شرکت نیرو نماد  بر آن است با بهره گیری از تجربه ، توان علمی و پژوهشی ، مدیریت کارآمد ، خلاقیت، دانش فنی، نوآوری ، کارآفرینی ، مسئولیت ، حفاظت از محیط زیست ، ایمنی و بهداشت ، آموزش پرسنل ، توسعه شرکت و همکاری نزدیک با دانشگاه ها در جهت تولید دانش فنی نوین و تجاری سازی آن در حوزه مینی ریفاینری ، صنایع بازیافت با رویکرد  حفظ سلامت جامعه و محیط زیست ، خودکفایی  ، توسعه پایدار و کارآفرینی در رفع نیازهای ضروری صنایع داخلی کشور و بین المللی  پیشگام  باشد