ااین دستگاه  تصفیه روغن جهت حذف آلودگی های آب ( محلول و امولوسیون )  ،گازهای محلول ، ذرات جامد معلق و مواد فرار مثل آمونیاک ، الکل از روغن در مدل NNVOPh از ظرفیت 200 تا 15000 لیتر در ساعت بصورت فول اتومات و نیمه اتومات در مدلهای ثابت و تریلر  طراحی و تولید میگردد  .