برق یکی از محوری ترین صنعت ها در رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود که صحت و سلامت کارکرد توربین یکی از مهم ترین شاخص های اصلی در ثبات تولید برق می باشد. توربین ها حجم زیادی از روغن درون خود دارند که با توجه به دما بالا و شرایط سخت کاری به سرعت روغن تخریب می گردد. با این سیستم می توان روغن های توربین را بازیابی نمود و تولید پایدار برق را تضمین نمود.

امروزه توربین های متصل به ژنراتورهای الکتریکی بیشترین حجم انرژی الکتریکی را تولید می کنند. به کمک توربین ها انرژی سوخت یا بخار
یا آب به ژنراتور منتقل می شود تا تبدیل به انرژی الکتریکی شود. توربین ها تجهیزاتی مکانیکی با دقت ساخت بالا هستند که با توجه به
نوع نیروگاه و سیالی که آنرا به چرخش در می آورد انواع مختلفی دارند برق یکی از محوری ترین صنعت ها در رشد اقتصادی یک کشور
محسوب می شود که صحت و سلامت کارکرد توربین یکی از مهم ترین شاخص های اصلی در ثبات تولید برق می باشد. با توجه به اینکه
بیش از 85 % خرابی ها و از کار افتادگی ماشین آلات ناشی از نتیجه مستقیم آلودگی روغن آن است. با تصفیه به موقع روغن میتوان
بسیاری از مخارج کاذب و کلان در صنایع و هزینه هایی که به مراتب کمتر از خرید روغن میباشد ، جلوگیری نمود و عمرماشین آلات ،
تجهیزات و روغن را به دو برابر افزایش داد. با این سیستم می توان روغن های توربین را بازیابی نمود.